CEO Betekenis + En wat doet een CEO?

CEO Betekenis + En wat doet een CEO?

Vaak als er vanuit een bedrijf wordt gesproken, wordt er gesproken door de CEO. Om direct met de deur in huis te vallen: dat staat voor Chief Executive Officer. Een chique benaming voor Algemeen Directeur. Hiermee is hij de eindverantwoordelijke voor het bestuurlijke gedeelte van de onderneming. Maar wat doet een CEO nog meer? En welke taken horen er bij zijn functie? We vertellen het je de betekenis van CEO en geven verder informatie in deze blog. 

CEO Betekenis

We zeiden het natuurlijk al, maar CEO staat voor Chief Executive Officer (CEO). En is dus de Algemeen Directeur van een bedrijf of een onderneming. Het is zijn of haar taak om de uitvoerende werkzaamheden van het bedrijf te coördineren. Zo geeft hij of zij leiding aan werknemers, van uitvoerend personeel of bijvoorbeeld voor een managementteam. Dit heeft alles te maken met hoeveel lagen er in een bedrijf zitten. Dus van uitvoerend tot aan algemeen directeur. Soms zit daar nog een manager tussen, maar soms zijn er nog heel veel operationele lagen die weer worden aangestuurd door andere mensen. Deze niveaus liggen vaak wel onder de Algemeen Directeur. Die staat altijd bovenaan in de hiërarchie. Nu wil een directeur zich vaak niet zo voelen natuurlijk en zal hij of zij er alles aan doen om het bestuurlijke gedeelte in samenspraak te doen met de rest van het bedrijf. Maar de eindverantwoordelijkheid komt ook te liggen bij de CEO. 

Wat doet een CEO nog meer? Naast het bestuurlijke gedeelte zorgt een CEO ook voor overleggen met andere bestuursleden, zorgt hij of zij voor het naleven van de bedrijfsstrategie en legt het druk op het personeelsbeleid. Vaak worden deze punten vastgelegd in een meerjarenplan. En omdat elk bedrijf een Algemeen Directeur heeft wordt er vaak vanuit gegaan dat hij of zij de vertegenwoordig van de onderneming is. Bij het ene bedrijf is dat in grotere mate dan bij de andere natuurlijk. 

Interne en externe organisatie verbinden

Een andere grote rol van CEO is bijvoorbeeld een uitvoering van de werkzaamheden wat betreft het coördineren van medewerkers en collega’s. Daarnaast is het ook belangrijk dat een CEO regelmatig kwaliteitscontroles uitvoert. Een organisatiedoel en ondernemersstrategie is zoals we eerder al zeiden ook een belangrijke taak voor een CEO. Deze moeten wel vaak vastgesteld worden en in overstemming worden gemaakt onder toezicht van de visie van de Raad van Bestuur. Vanuit hier worden ook doelstellingen vastgesteld. Deze zijn vaak gericht op de groei en de ontwikkeling van het bedrijf. Daarnaast is het ook de taak van een CEO om te zorgen voor de budgetten, de contracten, de overeenkomsten controleren en het te accorderen. 

Er zijn dan ook nog een aantal algemenere taken voor een CEO wat voor iedereen weer anders kan zijn. Denk aan het optimaliseren van de concurrentiepositie. Het analyseren en optimaliseren van de bedrijfsvoering. Hoe worden vaak verbetermethodieken voor gebruikt, denk bijvoorbeeld aan Lean Six Sigma, Improvement, TPM, Kaizen, 5S en Continuous. Er wordt natuurlijk regelmatig overlegt met overige bestuursleden hierover. Maar ook het presenteren van de bedrijfsresultaten is een verantwoordelijkheid van de CEO. Ook het belang en de verantwoordelijkheid richting aandeelhouders en andere belanghebbenden is een taak van de CEO. Omdat er wordt gesproken over financiën.  

Wie kan een CEO-functie aan? 

Een Algemeen Directeur is een ambitieuze leider. Iemand met bedrijfsmanagementervaring. Degene moet beschikken over vakinhoudelijke kennis natuurlijk maar ook van heel veel andere dingen, denk aan HR, processen optimaliseren en andere kwaliteitseisen. Daarom hebben sommige bedrijven ook de eis dat iemand een ICPM-certificaat heeft. 

Competentieprofiel van een Algemeen Directeur; als je het profiel van een CEO moet omschrijven dan zou het volgende profiel eruit kunnen rollen. Namelijk:

  1. Resultaatgerichte leider 
  2. Iemand die een motiverende rol heeft
  3. Iemand die thuis is in een coachende rol 
  4. Iemand die besluitvaardig is 
  5. Een organisatorisch en ook analytisch sterk persoon
  6. Iemand die goed kan plannen
  7. Iemand met organisatievaardigheden
  8. Innovatiegericht persoon
  9. Als je goede communicatievaardigheden hebt 
  10. Iemand die in staat is om externe en ook interne conflicten op tijd et herkennen en ook op te lossen

Conclusie over de functie van een CEO

Kort samengevat is de functie van een Algemeen Directeur of een CEO heel afwisselend en vergt het meer dan alleen ‘de baas’ zijn. Als CEO moet je ervoor zorgen dat het bedrijf staande blijft. Dat de stil op de horizon door heel het bedrijf voelbaar is en ook wordt nagestreefd. Naast deze grote doelen is het ook belangrijk dat een CEO zicht houdt op de dagelijkse taken, denk aan budgetten controleren en het aansturen van personeel. Vaak wordt er gesproken over het salaris dat CEO’s verdienen van bijvoorbeeld grote multinationals. Natuurlijk kan dit niet ontoereikend zijn en moet er ergens controle op zijn, vandaar ook de Balkenende-norm die een plafond in heeft gesteld voor grootverdieners. Openbaar bestuurders kunnen hierdoor niet meer dan 130 procent van een ministersalaris. 

Maar aan de andere kant is het ook niet gek dat een CEO een groot salaris heeft aangezien het ook zo is dat Algemeen Directeuren ook flink wat taken op hun bordje hebben liggen. En een flink aantal grote verantwoordelijkheid hebben. Of dan inherent staat met het salaris dat ze verdienen is natuurlijk altijd af te wegen en is per situatie weer verschillend. Maar over het algemeen kun je de bezigheden, taken en verplichtingen van een Algemeen Directeur of een CEO vergelijken met het bovenstaande. Een flink werkpakket kunnen we dus wel zeggen! 

Total
0
Shares
Previous Article

Bitseven: alles wat je moet weten over het crypto trading platform

Next Article

Lijnorganisatie vs projectorganisatie: dit moet je weten

Related Posts