Wat levert een bedrijf verkopen écht op?

Het verkopen van een bedrijf kan voor een eigenaar een grote financiële opbrengst betekenen. Maar het proces om een bedrijf te verkopen, is allesbehalve eenvoudig. Het begint met het bepalen van de waarde van het bedrijf. Maar hoe doe je dat? En waarom zijn sommige bedrijven miljoenen waard, terwijl andere bedrijven slechts een schijntje opbrengen? We gaan dieper in op deze en andere vragen.

Waarderen van een bedrijf

Er zijn verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen. Welke methode wordt gebruikt, hangt af van de aard van het bedrijf en de omstandigheden. Een voorbeeld hiervan is de inkomstenbenadering. Deze methode richt zich op de winstgevendheid van het bedrijf. Het kijkt naar de verwachte toekomstige cashflow van het bedrijf en brengt die terug naar de huidige waarde. Deze methode is vooral nuttig voor winstgevende bedrijven met voorspelbare cashflows.

Er zijn nog een aantal andere manieren om bedrijven te waarderen. Zo kan men ook focussen op wat het bedrijf heeft, dus de activa min de schulden. Dit is vooral nuttig voor bedrijven die veel tastbare activa hebben, bijvoorbeeld vastgoedondernemingen. Verder kan men een marktbenadering toepassen en bepalen wat potentiële overnemers willen betalen. Hiervoor baseert men zich veelal op eerdere vergelijkbare transacties. Dit kan uiteraard alleen als er voldoende voorbeelden zijn en de gegevens ook beschikbaar zijn.

Factoren die de waarde beïnvloeden

Het is belangrijk om te begrijpen dat de waarde van een bedrijf wordt beïnvloed door tal van factoren, zowel interne als externe factoren. De financiële gezondheid van het bedrijf en de waarde van de activa spelen een grote rol. Toch stopt het daar niet, ook andere interne factoren kunnen een rol spelen. De mate van afhankelijkheid van de eigenaar, contracten, medewerkers en het aanwezige managementteam zijn voorbeelden van dergelijke interne factoren. Externe factoren, zoals de marktrente en de aanwezige concurrentie, kunnen ook een grote invloed hebben. Hierdoor kunnen twee ogenschijnlijk vergelijkbare bedrijven een compleet verschillende waarde hebben.

Winst bij het verkopen van een bedrijf

Het verkopen van een bedrijf kan op het eerste gezicht een lucratieve aangelegenheid lijken, maar het is belangrijk om je te realiseren dat de verkoopprijs niet per se alleen uit winst bestaat. Ten eerste moet er rekening worden gehouden met de terugbetaling van openstaande schulden. Indien je als ondernemer persoonlijke kredieten hebt lopen die gelieerd zijn aan het bedrijf, dan zal een deel van de verkoopopbrengst wellicht naar het aflossen van deze schulden gaan. Daarnaast zijn er kosten voor adviseurs. Juridische adviseurs, accountants en bedrijfsadviseurs spelen een cruciale rol in het overnameproces en zij moeten worden betaald.

Vervolgens is er de initiële investering. Als je veel eigen geld in het bedrijf hebt geïnvesteerd, is een deel van de verkoopopbrengst eigenlijk gewoon het terugkrijgen van die investering. Ook zijn er wellicht fiscale consequenties. In Nederland wordt bijvoorbeeld de stakingswinst belast. Dit is het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde van de onderneming op het moment van de overdracht. Afhankelijk van het bedrag van de stakingswinst kan de daarop verschuldigde belasting aanzienlijk zijn. Het is met andere woorden moeilijk om te zeggen wat een bedrijf verkopen écht opbrengt. Dit verschilt per bedrijf en per situatie. Een overnamespecialist kan je hier meer informatie over geven.

Total
0
Shares
Previous Article

10 leuke activiteiten om met je gezin op de fiets te doen

Next Article

De sleutel tot online klantloyaliteit: Het versterken van de digitale band met jouw klanten

Related Posts